viernes, 22 de mayo de 2009

UN POUCO DE AXUDA: CARTOGRAFÍA, MAPAS E SIG

Para todos aqueles que queirades colaborar na iniciativa de creación dun Catálogo de xacementos, achados e referencias do Patrimonio Arqueolóxico do concello de Pontevedra, da que falamos na entrada anterior deste blog e teñades dificultades á hora de localizar, situar or xeoreferenciar calqueira elemento, novo ou xa catalogado, ou, simplemente, non sepades onde atopar cartografía detallada do concello, imos facilitarvos un pouco as cousas.

Neste pequeno artigo imos comentar sucintamente algúns dos portais da rede mais utilizados para ver e obter cartografía, mapas, ortofotos, etc. Son todos páxinas de administracións públicas, de acceso libre, e manexo mais ou menos sinselo.

O PORTAL DO IGN

O Instituto Geográfico Nacional, dependente do Ministerio de Fomento, conta cun xeoportal completísimo onde podemos atopar cantidade de recursos e ferramentas, tanto relativos á cartografía como a outros aspectos da xeografía. http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp

A ferramenta mais destacada do portal é o servidor de mapas e imáxenes, iberpix. Trátase dun visor cartográfico de todo o territorio nacional onde se superpoñen, xeoreferenciados, os mapas do IGN a escalas 1:1.000.000, 1:200.000 e, 1:25.000, así como ortofotos (con moi boa resolución ata 10m. x 1cm.) e fotografías de satélite. http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html

Un recurso destacado do portal é o Sistema de información geográfica nacional (SIGNA), que permítenos construir o noso propio mapa engadindo ou sustraendo as distintas capas de datos en que se estructura a información. Ademais permite a exportación e importación de metadatos para completalo noso mapa. http://www.ign.es/website/ign0212/viewer.htm

Outro dos recursos útiles do portal é CartoCiudad, rueiro, información postal e censal de todo o territorio nacional. http://www.cartociudad.es/visor/

O PORTAL IDEE


Dende a páxina anterior podemos aceder ao portal IDEE, do Consejo Superior Geográfico do Ministerio de Fomentohttp://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES onde se atopa a infraestructura de datos espaciais de España. O obxetivo do portal é integrar, a través da rede internet, os datos, metadatos, servicios e información xeográfica que se producen en España a nivel nacional, rexional e local. Conta cun visualizador de mapas, amplios catálogos e posibilidades de descarga. Ademais ten multitude de recursos: xeradores de mapas de análise do territorio, ocupación do chan, análise do relevo, etc. Dende este portal temos acceso aos xeoportais daquelas comunidades autónomas que contan con este servicio.

O PORTAL DO SITGA-IDEG

Trátase do portal do sistema de información territorial de Galicia (SITGA) que conta coa infraestructura de datos espaciais de Galicia (IDEG). http://sitga.xunta.es/sitga O mais destacado do portal é o seu potente visor cartográfico http://sitga.xunta.es/sitga/indexmapa.asp de todo o territorio da comunidade autónoma e onde se superpoñen, xeoreferenciados, distintas fotografías de satélites, ortofotos e fondos tipo raster. Ademais, a información está incorporada en capas que podemos visualizar, ou non, segundo os nosos intereses. Podemos incluso importar metadatos xeoreferenciados doutros servidores (Catastro, IDE-España, Intergraph World Map, etc.) e engadilos en novas capas. Ainda que mellorou moitísimo dende a súa posta en funcionamento, hai algúns anos, ainda é preciso contar cun bo número de 'plugins' e controis 'active x' para o seu correcto funcionamento.

O portal conta con outros recursos de gran utilidade, especialmente a colección cartográfica íntegra de Galicia a escala 1:5.000, en formato .pdf que podemos descargar de xeito gratuito; así como outros productos cartográficos. Temos un localizador de toponimia e un xerador de mapas temáticos predefinidos (comunicacións, hdrografía, litolóxico, usos do solo, etc.), en conxunto coa ferramenta do visor cartográfico.

O SIGPAC e O SIXPAC

Son os sistemas de información xeográfica mais coñecidos e utilizados. O primeiro, orixinalmente creado polo Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, e hoxe depende do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, está adicado básicamente ao control das axudas da PAC (Política Agraria Común) da CE. http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ Funciona como rexistro gráfico da realidade agrícola de todo o territorio común, pero por extensión, empléase para comprobar realidades de todo tipo sobre actuacións no territorio de toda España. Limítase a mostrar ortofotos (en formato raster) e datos catastrais (en formato vectorial). A isto engádese, para unha mellor orientación, mapas a diversas escalas, superpoñéndose á ortofoto (sendo 1:25.000 a escala do mapa mais detallado).

O segundo está xestionado polo FOGGA (Fondo Galego de Garantia Agraria), dependente da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. http://emediorural.xunta.es/visor5/ Trátase dun visor cartográfico semellante ao anterior, coas mesmas características, ainda que as ortofotos utilizadas teñen maior resolución e son mais actuais.

O PORTAL DA OVC

Outra das ferramentas mais importantes coas que contamos na actualidade para xeoreferenciar o teritorio é o portal da Oficina Virtual do Catastro (OVC), da Dirección General del Catastro, dependente do Ministerio de Economía y Hacienda. http://ovc.catastro.meh.es/ Co acceso libre aos datos catastrais non protexidos podemos obter valiosísima información de cáseque todo o territorio nacional (algúns concellos ainda estan en proceso de actualización), tanto rústica como urbana, sobre usos do solo, superficies, referencias catastrais, números de parcelas e polígonos, etc. Tamén utiliza como fondo ortofotos tipo raster.
O PORTAL DO COAG

A derradeira das páxinas que imos comentar é o portal do COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia), onde se poden consultar os plans urbanísticos de todos os concellos de Galicia, tanto os textos lexislativos como os planos de desenvolvemento. Neste caso non se trata dun sistema de información xeográfica, nin dun visor xeoreferenciado, os planos aparecen en formato .jpg e pódense consultar e descargar como unha foto. http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ A importancia do portal radica na enorme cantidade de información que conteñen os planos de desenvolvemento urbanístico dos concellos, así como a facilidade de acceso aos mesmos.

Si estades interesados no tema dos sistemas de información geográfica e queredes ampliar a información aquí apuntada, podedes consultar a entrada 'SIG' na wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica onde tamén existen enlaces para ampliar información e unha amplia bibliografía.Ainda mais, non vos preocupedes, aquí tedes a cartografía do concello de Pontevedra a escala 1:5.000, en formato .pdf Espero que vos sexa útil.

1 comentario:

bea dijo...

Un POCO de información?
Qué cantidad chico. Estás a la última en SIG.
Bicos y gracias