lunes, 18 de mayo de 2009

O PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

O concello de Pontevedra conta cun rico e variado Patrimonio Cultural, espallado desigualmente por todo o seu territorio, tanto na cidade como nas parroquias. Dende os momentos iniciais da nosa prehistoria ata as épocas mais recentes da nosa historia, os grupos humanos asentados no concello ou que o percorreron, deixaron a súa pegada (xacementos, monumentos, restos materiais, etc.), coñecida nalgúns casos pero oculta ou esquecida en outros moitos.
O Patrimonio Histórico, Artístico, Etnográfico e Arqueolóxico foi desigualmente catalogado polas Administracións Públicas (local, autonómica e central) co fin de proceder ao seu coñecemento, conservación, divulgación e posta en valor. Os catálogos de bens a conservar recollidos no PXOU de Pontevedra, así como os diversos Inventarios da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, son exemplos do anterior.
A iniciativa que agora vos propoñemos é a construcción colectiva, aberta e pública dun catálogo exhaustivo de elementos patrimoniais, para o que poñemos a vosa disposición unha serie de ferramentas (mapas, planos, formularios, fichas de consulta, etc.) na rede, que utilizaremos para engadir, ampliar ou correxir a información relativa a ditos elementos. Todos podemos participar aportando datos, fotos, debuxos, croquis; redactando ou correxindo as fichas dos elementos incorporados ao catálogo; elaborando análises ou estudos, mais ou menos ambiciosos, sobre calqueira aspecto relacionado cos elementos catalogados. Será, en fin, un foro participativo e divulgativo. Un xeito novo de dar a coñecer e poñer en valor o noso Patrimonio Cultural.
Comezaremos polo Patrimonio Arqueolóxico do concello de Pontevedra, a partires do Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pero, como introducción, fagamos antes un pouco de historia, mellor dito, prehistoria.
Ver Arqueoloxía:PO:Pontevedra en un mapa más grandeNo hay comentarios: